การสร้างวิศวกรสังคมเพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงการเกษตรฯ

รายงานผลโครงการ: การสร้างวิศวกรสังคมเพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงการเกษตร

และร่วมสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้

โดย สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH