วิทยาการจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านกลาง

รายงานผลโครงการ : วิทยาการจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านกลาง
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH