เที่ยวเสริมสร้างบ้านนากระเซ็ง

รายงานผลโครงการ : เที่ยวเสริมสร้างบ้านนากระเซ็ง
โดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ บ้านนากะเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH